[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Karlovarský kraj


Kaplička

Naše kaple, podle starších záznamů ve školních kronikách, byla postavena v roce 1901 panem stavitelem Pecháčkem z Přibyslavi. Krov ze dřeva podle zdejších možností (vše poměrně slabé a mnohde i s kůrou) je značně provrtán červotočem. Krytina zřejmě již na tehdejší dobu moderní je z pozinkovaného plechu, dnes už na několika místech opravována. Zastupitelstvo obce na návrh starosty p. Josefa Sobotky č.p. 71 a po dohodě s dalšími občany rozhodlo celý vrch i s krytinou vyměnit.

Celý krov se zadal udělat u firmy TESKO pan Lubomír Mach z Velké Losenice. Celý krov svázali a dali dohromady p. L. Mach a tesař Václav Němec z V. Losenice. Vrch byl dán dohromady přímo na pile a převezen již jako celek na voze za traktorem z V. Losenice do Nových Dvorů a stažen na asfaltovou cestu u kapličky. Při podrobné prohlídce starého krovu bylo zjištěno, že vrch včetně krytiny by šel sundat celý a zase nový vrch vcelku osadit. Byl na to objednán větší jeřáb ze stavebního podniku ze Žďáru nad Sázavou, který obsluhoval pan Josef Vlček ze sousední Bukové.

V úterý dne 21. července 1998 v půl sedmé ráno se vše uskutečnilo. Než se mnozí vyspali byl vrch vyměněn. Vše šlo bez problémů, celá výměna trvala asi 1 hodinu. Ještě týž den a den předtím již na vrchu pracovali pokrývači firmy pana Rubera z Nového Veselí, kteří celý vrch pokryli měděným plechem. Na kapli je osazen pozlacený křížek. Lešení kolem celé kaple postavila firma pana Součka z Velké Losenice, která provedla i stavební opravy kaple. V roce 1996 byl pořízen na zdejší kapli obcí za přispění občanů a firmy pana Součka z V. Losenice nový zvon od zvonařky paní Marie Tomáškové-Dytrichové z Brodku u Přerova. Zavěšen byl panem Rostislavem Bouchalem taktéž z Brodku. Před výměnou krovu byl zvon starostou demontován a za pomoci pana Mokrého Miloslava z č.p. 14 a pana Augustina Jaromíra z č.p. 46 spuštěn dolu a uložen u starosty v č.p. 71. Po dokončení klempířských prací v týdnu od 27.7. do neděle 2.8. 1998 bude starostou namontován zase zpět do věžičky nad kaplí. Vše je směrováno tak, aby v třetí neděli srpnovou mohla být zde v kapli sloužena Mše svatá jako každý rok na poděkování za úrodu a za prokázaná dobrodiní.

O zdejší kapli se dlouhá léta starala paní Doležalová Božena z č.p. 50 a pan Augustin Jaromír z č.p. 46, který také v každé poledne již dlouhou řadu let zvoní. Před ním zvonil pan Fišar František z č.p. 24 a ještě dříve dlouhá léta Fišarovi z č.p. 15. Dnes se o kapli stará paní Sobotková z č.p. 52 a panem Augustinem.
Nyní pár zajímavostí z dnešní doby. Obec patří kolaturou do farnosti Přibyslavské, kam také pohřbívá své zesnulé na tamějším hřbitově. Máme od letošního jara nového, mladého velice schopného příjemného pana pátera, který se jmenuje Vladimír Novák. Starý pan páter Jan Cimburek (78 let) zůstává stále s páterem Novákem na faře a ve službách mu ještě pomáhá, pokud mu to zdravotní stav dovolí.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 25.08.2004 v 14:45 hodin


Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm